שקתות נירוסטה

שוקת נירוסטה הכוללת דופן אחורית

שוקת נירוסטה ללא דופן אחורית