שיפוץ והחלפת גגות/הקמת קונסטרוקציות

• החלפת גגות איסכורית ברפתות
• התמחות בקירוי מאצרות
• קירוי מתקני טיפול בשפכים
• הגבהת חצרות צינון
• עבודות מסגרות מורכבות באישור קונסטרוקטור
• עבודות גובה מורכבות

מוצרים נוספים

KURA MULTIFLEX

ERGOMILK

KURA P