טיפול בשפכים

בולטק מציעה מגוון רחב של מוצרים לשינוע, אחסון וטיפול בפרש בקר

מאצרה תפעולית

יתרונות:
• רצפת בטון בעובי 15 ס״מ
• קירות בטון בעובי 20 ס״מ
• שיפוע מותאם לכניסת טרקטור
• עומק וגודל משתנים

מוצרים נוספים

מערבלים טבולים

משאבות טבולות לשאיבת פרש בקר

מפרדה לפרש בקר