טיפול בשפכים

בולטק מציעה מגוון רחב של מוצרים לשינוע, אחסון וטיפול בפרש בקר

מיכליות שאיבה, פיזור והצנעת פרש

מערבלים טבולים

משאבות טבולות לשאיבת פרש בקר

מפרדה לפרש בקר

מאצרה תפעולית

מערבל מופעל ע"י PTO