BullTech הנה חברה דינמית ועתירת ניסיון אשר פועלת בתחומי חקלאות ככלל וחקלאות בעלי החיים, ובפרט בתחום הבקר. בחברה ניסיון של שנים רבות בהקמת מבנים חקלאיים מבוקרים,הטמעת מערכות מתקדמות בחקלאות ופיתוח מערכות חדשות. בסביבת אקלים אשר משתנה בצורה קיצונית ופוגעת קשות באיכות החיים של הפרות ובתפוקות, יש צורך הולך וגובר במבנים מבוקרים אקלימית אשר מייצבים את האקלים במרחב המחיה של בעל החיים ומשפרים בצורה ניכרת את איכות החיים של בעלי החיים .החברה מקימה מבנים מבוקרים, מטמיעה מערכות בקרה למבנים אלו ומערכות מתקדמות אחרות הנדרשות להפעלת המבנים הללו בצורה היעילה והמתקדמת ביותר לצד שליטה מלאה במגוון המערכות הקיימות במרחב המבנה כגון : אוורור, צינון ,תאורה, הזנה ,מים ,טמפרטורה,לחות ועוד.לחברה מגוון רחב של ציוד נלווה לחקלאות אשר מקל על חיי החקלאי ,משפר את התפוקות בחקלאות ככלל וכן את איכות חיי בעל החיים.